Laurens Schouten nieuwe hoofdinspecteur Erfgoed

Laurens Schouten wordt met ingang van 1 september 2023 hoofdinspecteur Erfgoed bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Foto: Laurens Schouten

Achtergrond

Mr. L. (Laurens) Schouten BA werkte eerder bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waar hij coördinerend wetgevingsjurist was. In die rol was hij onder andere verantwoordelijk voor de Erfgoedwet. Daarna heeft hij verschillende functies bekleed bij het ministerie van Financiën waar zijn laatste functie plaatsvervangend afdelingshoofd was. Laurens heeft Nederlands recht en Geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit Utrecht.

Laurens Schouten over zijn benoeming tot hoofdinspecteur Erfgoed

Ik kijk erg uit naar het samenwerken met de bevlogen collega’s bij de Inspectie. Eerder ben ik verantwoordelijk geweest voor de erfgoedwetgeving en wil me nu op een andere manier inzetten voor het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland. Om dit te bereiken, vind ik samenwerking met andere belanghebbende organisaties belangrijk, net als het kijken naar nieuwe manieren om het toezicht effectiever te maken, zoals het beter gebruik van data en een scherpe selectie van urgente thema’s.

Alfred Roos, directeur van de Inspectie

Met Laurens haalt de Inspectie een heldere denker binnen die zelf nauw betrokken was bij de totstandkoming van de Erfgoedwet. Iemand met verstand van zaken, juridisch goed onderlegd en met interesse voor erfgoed. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking. Samen met onze hoofdinspecteur Overheidsinformatie gaan we in een hernieuwd managementteam en met een versterkte Inspectie aan de slag met de opgaven die er liggen en die de komende jaren nog op ons pad komen.

Functie Algemene Bestuursdienst (ABD)

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door de Algemene Bestuursdienst en OCW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren. Vanaf 1 september 2023 start Laurens Schouten bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.