Personalia

Directeur Barbara Siregar verlaat per 31 januari 2022 de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed en gaat over naar interim pool van de Algemene Bestuursdienst.

Vanaf 1 februari 2022 ligt de dagelijkse leiding van de Inspectie in handen van waarnemend directeur Olaf Andersen en plaatsvervangend directeur Erik Martijnse. De Inspectie wordt momenteel versterkt wat op termijn leidt tot openstelling van nieuwe managementfuncties.

Erik Martijnse
Erik Martijnse; plaatsvervangend directeur | waarnemend hoofdinspecteur archeologie, monumenten, collecties en cultuurgoederen
Portretfoto van de nieuwe hoofdinspecteur Olaf Andersen
Olaf Andersen; waarnemend directeur | hoofdinspecteur overheidsinformatie