Verslag over het toezicht 2023

Dit is het verslag over het toezicht 2023 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het verslag biedt een overzicht van de afgeronde onderzoeken en overige activiteiten. Het is door de Staatssecretaris van Cultuur van OCW aangeboden aan de Eerste en de Tweede Kamer.

Overzicht van onderzoeken en lopende activiteiten

Het verslag biedt een overzicht van de afgeronde onderzoeken, de uitgebrachte rapporten en de lopende activiteiten. Veel van de onderzoeken en activiteiten vloeien voort uit het werkprogramma 2023-2024 van de Inspectie. Daarnaast bevat het verslag een overzicht van andere onderzoeken die zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan inspecties naar aanleiding van klachten (van burgers) en incidenten. Ook staan er cijfers en feiten over de organisatie, aantallen burgervragen en verleende vergunningen in.

Het verslag over het toezicht 2023 is een tussentijds jaarverslag. In 2024 verschijnt het verslag over de hele periode van het werkprogramma 2023-2024.