Verslag over het toezicht 2023 gepubliceerd

Het verslag over het toezicht van 2023 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is gepubliceerd. Dit verslag biedt een overzicht van de afgeronde onderzoeken en overige activiteiten.

Het verslag is op 1 juli 2024 door de staatssecretaris van OCW Fleur Gräper-van Koolwijk (Cultuur en Media) aangeboden aan de Eerste en de Tweede Kamer

Afgeronde onderzoeken

Dit verslag over het toezicht 2023 biedt een overzicht van de afgeronde onderzoeken, de uitgebrachte rapporten en de lopende activiteiten van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Veel van de onderzoeken en activiteiten vloeien voort uit het werkprogramma 2023-2024 van de Inspectie.

Verslag over het toezicht 2023

Overige activiteiten

Daarnaast bevat het verslag een overzicht van andere onderzoeken die zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan inspecties naar aanleiding van klachten (van burgers) en incidenten. Ook staan er cijfers en feiten over de organisatie, aantallen burgervragen en verleende vergunningen in.

Lees het verslag over het toezicht 2023

Het verslag over het toezicht 2023 is te downloaden als PDF op de website van de Inspectie.