Alfred Roos nieuwe directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Met ingang van 19 juni 2023  wordt Alfred Roos de nieuwe directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Alfred Roos, nieuwe directeur Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Inspectie in ontwikkeling

Beheer, behoud en toegankelijkheid zijn de drie pijlers van het toezicht door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. De Inspectie is één van de elf rijksinspecties en houdt toezicht op het Nederlandse erfgoed en op het informatiebeheer bij de centrale overheid. Ook levert zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. Het toezicht bestrijkt archeologie, de rijkscollectie, cultuurgoederen, monumenten en overheidsinformatie. De Inspectie is op dit moment sterk in ontwikkeling en groeit in omvang om de wettelijk toegekende toezichtstaken ook in de toekomst naar behoren te kunnen blijven vervullen.

Achtergrond Alfred Roos

Mr. A.L.C. (Alfred) Roos is op dit moment op interim basis directeur Wetgeving en Juridische zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarvoor was hij vanaf 2014 hoofd van een wetgevingsafdeling bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij onder meer werkzaam aan een universiteit als docent Europees recht, bij de Europese Commissie in Brussel en als programmadirecteur. Alfred studeerde Nederlands en Europees Recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Marjan Hammersma, secretaris-generaal ministerie van OCW

Alfred heeft veel en brede ervaring in het werken aan de maatschappelijke opgaven van de overheid, zowel nationaal als internationaal. De ontwikkelingen die op de Inspectie afkomen zijn talrijk, zowel op de inhoudelijke terreinen als op het gebied van toezicht.  Alfred is inhoudelijk gedreven en heel enthousiast om de overstap te maken naar een andere omgeving en nieuwe rol. Ik ben blij dat hij zijn ervaring, kennis en kwaliteiten gaat inzetten bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Alfred Roos over zijn benoeming tot directeur

Ik werk al ruim een kwart eeuw voor de rijksoverheid en dat blijf ik ook met veel enthousiasme doen. Al mijn eerdere functies zaten heel dicht op de politiek in de vorm van wetgeving en beleid. Ik kijk er enorm naar uit om in mijn nieuwe functie vanuit een andere rol te kunnen blijven bijdragen aan het functioneren van de overheid en onze maatschappij. De Inspectie houdt zich met heel uiteenlopende onderwerpen bezig, en de onderwerpen waarop we toezicht houden, zijn volop in beweging. Ook het denken over de rol en de positie van de rijksinspecties is sterk in ontwikkeling en via de Inspectieraad hoop ik daar ook mijn steentje aan te kunnen bijdragen. En ten slotte: het is een baan waar ik ook letterlijk eens ‘met mijn poten in de modder’ kan staan. Eén van onze inspecteurs nodigde me meteen al uit om mijn laarzen aan te trekken en met haar mee te gaan naar een archeologische opgraving. Als je zo’n aanbod bij je eerste kennismaking krijgt, dan weet je dat het met de liefde voor het vak wel goed zit.

Functie Algemene Bestuursdienst

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren. Met ingang van 19 juni 2023 start Alfred Roos als directeur van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.