Verslag over het toezicht 2017-2018

 De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft het verslag over het toezicht van 2017-2018 gepubliceerd. 

In dit verslag legt de Inspectie verantwoording af over de uitvoering van het werkprogramma 2017-2018. Bovendien worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven met betrekking tot de velden waar toezicht op wordt gehouden. De Inspectie heeft diverse onderzoeken gedaan die zicht hebben gegeven op de kwaliteit en duurzaamheid van het informatie- en erfgoedbeheer. De resultaten wijzen uit dat er een gestage verbetering optreedt. Tegelijk is blijvende aandacht nodig want het gaat niet vanzelf. Het verslag 2017-2018 verschijnt als online magazine en is door minister Engelshoven, mede namens minister Slob, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het verslag is ook te downloaden in pdf

Voorblad van het 'Jaarverslag Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 2017-2018' met op de achtergrond een decoratieve afbeelding van enkele vliegtuigen in het Militair Museum te Soesterberg