Verslag over het toezicht 2021 gepubliceerd

Het verslag over het toezicht van 2021 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is gepubliceerd. Hierin staan de resultaten van de diverse onderzoeken die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.

Het verslag is vandaag door staatssecretaris Günay Uslu (Cultuur en Media) aangeboden aan de Eerste en de Tweede Kamer. Hieronder een kleine selectie.

Afbeelding van een archeologische opgraving met op de voorgrond twee personen in veiligheidskleding en op de achtergrond een graafmachine en de opgraving
Foto: Twee inspecteurs doen een reality check bij een opgraving in een open veld.

Toezicht in 2021

Het klimaat en de gevolgen voor het erfgoed, archeologische onderzoeken, museaal beheer van de rijkscollectie, het eerste jaar Brexit en informatiehuishouding bij de Rijksoverheid. Dit is slechts een kleine greep uit de diverse onderwerpen die de aandacht van de Inspectie hadden.

Ook heeft de Inspectie voor het eerst data uit haar monitor openbaar gemaakt. Vanaf nu kan iedere geïnteresseerde de gegevens van gemeenten (monumenten en archeologie) raadplegen via de databank.

Het jaar 2021 stond net als het jaar daarvoor in het teken van corona. Toch konden inspecties plaatsvinden op het gebied van collecties (bijvoorbeeld de paleisgebonden collectie van de Staat in gebruik door het Koninklijk Huis),  archeologische opgravingen in open veld en bezoeken aan professionele organisaties voor monumentenbehoud. Dit gebeurde met toestemming van de geïnspecteerden en met inachtneming van de coronamaatregelen.

Verantwoording afleggen is nog geen vanzelfsprekendheid

Centraal staan toegang tot erfgoed en overheidsinformatie, en een overheid die daarover verantwoording kan afleggen. Als u dit verslag leest, zult u merken dat dit nog niet overal een vanzelfsprekendheid is, zoals blijkt uit het onderzoek naar de informatiehuishouding bij Toeslagen. Al jaren is er vanuit diverse kanten kritiek op de informatiehuishouding bij het Rijk. Om de informatiehuishouding te verbeteren zijn door het kabinet extra middelen uitgetrokken. De Inspectie heeft om die reden ook extra middelen gekregen om het toezicht te versterken.

Download het verslag over het toezicht 2021

Het verslag over het toezicht 2021 is gepubliceerd op de website van de Inspectie en te downloaden als Pdf.