Werkprogramma 2021-2022

In het werkprogramma 2021-2022 "Toegankelijkheid in de toekomst" staan toegang tot en zorgvuldige omgang met erfgoed en de toegankelijkheid van overheidsinformatie centraal, en een overheid die daarover verantwoording kan afleggen.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding "Toegankelijkheid in de toekomst, werkprogramma 2021-2022 Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De samenleving en onze omgeving veranderen in hoog tempo en dat geldt ook voor onze toezichtvelden. Technologische ontwikkelingen gaan gepaard met nieuwe mogelijkheden én nieuwe vragen. De pandemie die in 2020 uitbrak door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus lijkt de invloed van de technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke veranderingen alleen maar versterkt te hebben. Om die reden staan ook in dit werkprogramma de blijvende toegankelijkheid en beschikbaarheid van overheidsinformatie en cultureel erfgoed centraal. Want toegankelijkheid in de toekomst is geen vanzelfsprekendheid, als het gaat om onze overheidsinformatie en cultureel erfgoed.