638 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Reactie Keramiekmuseum Princessehof op inspectierapport

Dit is de reactie van het Keramiekmuseum Princessehof op het inspectierapport. In de periode 2017-2018 inspecteert de ...

Brief | 11-10-2017

Reactie Teylers Museum op inspectierapport

Dit is de reactie van het Teylers Museum op het inspectierapport. In de periode 2017-2018 inspecteert de Erfgoedinspectie 7 ...

Brief | 11-10-2017

Aanbiedingsbrief inspectierapport Teylers Museum

Dit is de aanbiedingsbrief bij het inspectierapport over het Teylers Museum. In de periode 2017-2018 inspecteert de ...

Brief | 11-10-2017

Inspectierapport Teylers Museum

Dit is het inspectierapport over het Teylers Museum. In de periode 2017-2018 inspecteert de Erfgoedinspectie 7 museale ...

Rapport | 11-10-2017

Procedure meldingen archeologie

In deze brochure is de procedure beschreven hoe u bij de Erfgoedinspectie een klacht of melding kunt doen over de uitvoering van ...

Brochure | 01-07-2017

De Omgevingsvergunning. Duurzame toegankelijkheid in de informatieketen

In dit rapport wordt geconstateerd dat de verantwoordelijkheden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  en de ...

Rapport | 23-05-2017

Jaarverslag 2015-2016

In het jaarverslag 2015-2016 legt de Erfgoedinspectie verantwoording af over de uitvoering van het  werkprogramma 2015-2016. ...

Jaarverslag | 18-05-2017

Reactie UWV Rapportage zoekgeraakte informatie

Reactie UWV op het onderzoek van de Erfgoedinspectie bij UWV na zoekraken informatie

Brief | 25-04-2017

De juiste papieren 2 - Tweede verslag van het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden

De Erfgoedinspectie heeft bij 11 ministeries de wijze onderzocht waarop ieder ministerie zijn werkzaamheden en ...

Rapport | 06-03-2017

Rapportage zoekgeraakte informatie UWV

Onderzoek Erfgoedinspectie bij UWV na zoekraken informatie.

Rapport | 02-03-2017