Aanbiedingsbrief rapport De archivering van chatberichten bij Algemene Zaken - Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Aanbiedingsbrief bij rapport De archivering van chatberichten bij Algemene Zaken door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Hierin wordt beschreven dat chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken niet volgens de Archiefwet worden gearchiveerd. De brief bevat  het verzoek om een reactie op de aanbevelingen in de hoofdstukken 5 en 6 van het rapport. De Inspectie zal over een half jaar informeren naar de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen.