De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken

Onderzoek naar de naleving van de Archiefwet bij het archiveren van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken. Met aanbevelingen aan de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.