Archeologische rapporten; vermist en gevonden

Uitvoerders van archeologisch veldonderzoek zijn sinds 2002 verplicht een rapport op te stellen waarin de resultaten van dat onderzoek worden beschreven. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft onderzoek verricht naar het bestaan en de toegankelijkheid van archeologische rapporten uit de periode 2002-2011 waarvan niet zeker was of ze door de uitvoerder zijn opgesteld. In "Archeologierapporten; vermist en gevonden" zijn de resultaten te lezen van het onderzoek in deze periode.

Aanvullend zijn in vier bestandslijsten de rapporten te raadplegen, deze lijsten worden regelmatig geactualiseerd (tot 2024).