Archeologische rapporten; vermist en gevonden

Uitvoerders van archeologisch veldonderzoek zijn sinds 2002 verplicht een rapport op te stellen waarin de resultaten van dat onderzoek worden beschreven. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft onderzoek verricht naar het bestaan en de toegankelijkheid van archeologische rapporten uit de periode 2002-2011 waarvan niet zeker was of ze door de uitvoerder zijn opgesteld. In "Archeologierapporten; vermist en gevonden" zijn de resultaten te lezen van het onderzoek in deze periode.

Aanvullend zijn in vier bestandslijsten de rapporten te raadplegen, deze lijsten worden regelmatig geactualiseerd (tot 2024). 

Update lijsten archeologische rapporten 2002-2011, December 2023

De Inspectie heeft een jaar na de publicatie van het rapport Archeologische rapporten; vermist en gevonden voor de tweede keer de balans opgemaakt en de bijbehorende lijsten geactualiseerd.

Publicaties toegevoegd

Sinds de publicatie van het rapport zijn er nog dertien publicaties verschenen van archeologisch onderzoek uit de periode 2002-2011. Daarnaast is één onderzoek uit de lijst geschrapt. Het ging hier om een onderzoek waarvan de uitvoerder heeft aangetoond dat het onderzoek daadwerkelijk nooit is uitgevoerd.

In de bijlagen staan de bijgewerkte lijsten (december 2023).

Deze pagina is bijgewerkt op 17 januari 2024.