Publicatie "Archeologische rapporten; vermist en gevonden"

Van 1 procent van de archeologische onderzoeken in de periode 2002-2011 is geen rapport teruggevonden. Zo blijkt uit de publicatie "Archeologische rapporten; vermist en gevonden" van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Rapportageplicht archeologisch onderzoek

Op basis van de zogenaamde Malta-regelgeving geldt sinds 2002 voor bodemverstorend archeologisch onderzoek een rapportageplicht. Tussen 1 januari 2002 en 1 april 2011 zijn bijna 24.000 bodemverstorende archeologische onderzoeken gestart en afgerond. De monitorantwoorden van vergunninghouders archeologie gaven aanleiding tot zorg over het aantal onderzoeken dat ondanks de rapportageplicht nog steeds zonder rapport op de plank belandde. Het bleef onduidelijk om hoeveel onderzoeken het precies ging; welk type onderzoek het vaakst zonder rapport werd afgerond en of de ene organisatie opvallend vaker dan een andere onderzoek beëindigde zonder een rapport op te stellen. In 2019 is de Inspectie daarom gestart met een onderzoek naar ontbrekende archeologische rapporten uit de periode 2002-2011.

Resultaten onderzoek niet-gepubliceerde archeologierapporten uit de periode 2002-2011

Van alle 23.854 onderzoeken is nagegaan of er een publicatie beschikbaar is. Het bleek dat slechts een beperkt aantal onderzoeken niet is gepubliceerd. Op het moment van het afsluiten van het onderzoek (november 2021) ontbraken 270 rapporten, oftewel 1,1% van het totaal aantal uitgevoerde archeologische onderzoeken. Dit was beduidend minder dan waar aan het begin van het inspectieonderzoek rekening mee werd gehouden. Het grootste deel niet-gepubliceerd onderzoek betreft booronderzoek (115). Van het totaal aantal uitgevoerde opgravingen (1.629) in de periode 2002-2011 zijn er 34 zonder publicatie geëindigd.

Bent u benieuwd naar het onderzoek en de overige resultaten? Via onderstaande link kunt u deze raadplegen in het verslag "Archeologische rapporten; vermist en gevonden". De resultaten in dit verslag zijn gebaseerd op de eindstand van het onderzoek dat in november 2021 werd afgesloten. 

Lijst met alle archeologische projecten uit 2002-2011

Naast het rapport kunt u via onderstaande link ook een lijst raadplegen met alle archeologische projecten uit 2002-2011. In deze lijst is opgenomen welke onderzoeken niet zijn gepubliceerd en welke wel, en waar die te vinden zijn. Deze lijst is na de afronding van het onderzoek al regelmatig aangevuld. De Inspectie zal deze tot 2024 actualiseren, omdat na de afronding van het onderzoek nog steeds rapporten worden opgeleverd.