Aanbiedingsbrief inspectierapport De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken aan Staatssecretaris Cultuur en Media OCW

Aanbiedingsbrief horend bij het rapport De archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken aan de van Staatssecretaris Cultuur en Media (OCW) met aanbevelingen. Met het verzoek op een reactie op de aanbevelingen in hoofdstuk 2 van het rapport.