Samenwerking Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding en de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed vervullen wettelijke taken op het terrein van overheidsinformatie.

Om ervoor te zorgen dat de organisaties elkaar aanvullen en versterken, hebben zij afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gelden voor de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2026, zo nodig met tussentijdse aanpassingen met wederzijds goedvinden. De uitgangspunten en afspraken van de samenwerking zijn in onderstaand document vastgelegd. Het document is te downloaden als PDF.