Factsheet 6 Certificering in de archeologie en de uitvoerders

Dit is de laatste factsheet in een serie van zes die de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitbrengt over de certificering binnen de archeologie. De voorgaande vijf factsheets staan onderaan deze pagina.

Certificering en de uitvoerders

De verplichte certificering in het kader van de invoering van de Erfgoedwet heeft een grote inspanning gevraagd van het hele archeologische veld. Veel archeologen betwijfelden aanvankelijk het nut en de noodzaak van certificering. Hoe wordt daar nu, na 4 jaar verplichte certificering, tegenaan gekeken? Wat vinden de uitvoerders? En wat zeggen de mensen in het veld? Met andere woorden, is er draagvlak voor het stelsel?

Lees meer in deze zesde factsheet:

  • de mening van de uitvoerders;
  • archeologen in het veld.
Certificering en de uitvoerders. Wat vinden de archeologen ervan?