Factsheet 2 Certificering in de archeologie en de markt

Dit is de tweede factsheet in een serie van zes die de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitbrengt over de certificering binnen de archeologie. 

Certificering archeologie en de markt

De invoering van verplichte certificering voor het doen van opgravingen in 2016 betekende dat alle bestaande uitvoerders van opgravingen een certificaat moesten halen. Heeft dit gevolgen gehad voor de archeologische markt? En hoe heeft de certificeringsmarkt zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

Lees meer in deze tweede factsheet over:

  • de certificeringsmarkt;
  • het aantal uitvoerders;
  • de verplichte en vrijwillige certificaten.
Certificering en de markt. Hoe heeft de markt zich ontwikkeld?