Factsheet 4 Certificering in de archeologie en de certificeerders

Dit is de vierde factsheet in een serie van zes die de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitbrengt over de certificering binnen de archeologie. 

Certificering en de certificeerders

Het directe toezicht op de uitvoering van opgravingen ligt sinds 2016 bij de certificerende instellingen. Deze bezoeken de uitvoerder jaarlijks en controleren of er volgens de richtlijnen voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek wordt gewerkt. Wat hebben de certificeerders de afgelopen vier jaar tijdens hun bezoeken geconstateerd?

Lees hier verder over:

  • de audits;
  • de geconstateerde afwijkingen;
  • de harmonisatie van de beoordelingen.
Certificering en de certificeerders