Factsheet 3 Certificering in de archeologie en de kosten

Dit is de derde factsheet in een serie van zes die de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitbrengt over de certificering binnen de archeologie. 

Ceritificering en de kosten.

De verplichte certificering brengt kosten voor de uitvoerder met zich mee. De certificerende instelling moet betaald worden voor het uitvoeren van de toetsen. Maar ook de uren die medewerkers aan kwaliteitszorg besteden zijn een kostenpost. Wat valt er te zeggen over de omvang daarvan?

Lees meer in deze derde factsheet Certificering archeologie en de kosten over:

  • de kosten voor verkrijging en behoud van het certificaat;
  • de uren besteed aan onderhoud van het kwaliteitszorgsysteem.
Certificering en de kosten. Wat kost certificering?