Factsheet 1 Certificering in de archeologie en rol van de Inspectie

Dit is de eerste factsheet in een serie van zes die de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitbrengt over de certificering binnen de archeologie. 

Certificering en de rol van de Inspectie, factsheet Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | februari 2022

Certificering en de rol van de Inspectie

Lees meer in deze eerste factsheet Certificering en de rol van de Inspectie over:

  • het certificeringssysteem;
  • de rol van de Inspectie;
  • de informatieverzameling;
  • het toezicht op de Erfgoedwet.