Monitor monumenten en archeologie 2019-2020 benchmark gemeenten

Deze benchmark gemeenten 2019-2020 geeft een actueel overzicht hoe er op hoofdlijnen invulling wordt gegeven aan erfgoedtaken door de Nederlandse gemeenten. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bevraagt tweejaarlijks alle gemeenten op het gebied van archeologie en monumentenzorg. 

Decoratieve afbeelding
Decoratieve afbeelding

Respons van alle gemeenten

Alle 355 Nederlandse gemeenten hebben de vragenlijst 2019-2020 ingevuld. De respons is daarmee 100%. De vragen hebben betrekking op het gemeentelijk beleid, de uitvoering en toezicht en handhaving. De benchmark 2019-2020 is te vergelijken met de eerdere benchmarken 2015-2016 en 2017-2018. De data geven de inspectie input voor de vierjaarlijkse De Staat van Overheidsinformatie en Erfgoed.

Kleuren indicatie taakuitvoering gemeenten

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft, op basis van de beantwoording van een selectie gesloten vragen, een kleurenrapportage opgesteld. Hierin zijn de antwoorden, die de gemeenten hebben gegeven, gewaardeerd met de kleuren groen, geel, oranje of rood. Er is hierbij geen rekening gehouden met eventuele relativerende toelichtingen. Deze kleuren geven een indicatie van de taakuitvoering door de gemeenten. De kleurenrapportage kan dan ook niet worden gezien als een formele beoordeling door de inspectie.

Zelfevaluatie

In de bijlage is de vragenlijst van de monitor in zijn geheel opgenomen. Iedere gemeente heeft in december 2019 een individuele kleurenrapportage ontvangen die gebruikt kan worden als zelfevaluatie en als verantwoording aan de gemeenteraad. Een aantal gemeenten gebruikt de rapportage voor het interbestuurlijk toezicht door de provincie. In dit document worden de kleurindicaties getoond van alle gemeenten samen, de zogenaamde ‘benchmark’. Zo is per onderwerp te zien welke kleuren de gemeenten tezamen hebben gescoord. De vragen en antwoorden van de monitor 2019-2020 per gemeente zal in het voorjaar van 2021 gepubliceerd worden op de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Naschrift

Op 18 mei 2021 zijn alle antwoorden van de Nederlandse gemeenten op de monitor 2019-2020 monumenten en archeologie gepubliceerd. Vanaf nu kan iedere geïnteresseerde de gegevens raadplegen via de databank van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.