Monitor monumenten en archeologie 2015 -2016 benchmark gemeenten

De Monitor monumenten en archeologie 2015-2016 gemeenten is een kleurenrapportage, waarmee tweejaarlijks de stand van zaken op het gebied van monumenten en archeologie bij gemeenten in beeld wordt gebracht. Hiermee geeft de inspectie vorm aan haar toezicht op het stelsel van de monumentenzorg in Nederland. Het landelijke beeld levert belangrijke gegevens op over de werking van het stelsel en kan op die manier een signalerende functie hebben. 

In deze monitor 2015-2016 staat een benchmark van de gemeenten (respons 92%) op geselecteerde onderdelen van de gemeentelijke taken op het gebied van de (archeologische) monumentenzorg.