Werkprogramma 2019-2020

In het werkprogramma 2019-2020  "Overheidsinformatie en erfgoed beschikbaar voor iedereen" hebben wij aandacht voor de snelle technologische ontwikkelingen die ook ons toezichtveld raken.

Decoratieve afbeelding
Voorkant van het Werkprogramma 2019-2020 van de Erfgoedinspectie. Ondertitel: Overheidsinformatie en Erfgoed beschikbaar voor iedereen.

Het informatielandschap van de overheid is in hoge mate veranderd; er is sprake van dataficering van de samenleving. Er moet voor gewaakt worden dat duidelijk is en blijft wat er door de overheid met die gegevens gedaan wordt en waar de gegevens zich bevinden. Ook in de culturele sector is de invloed van de technologische ontwikkeling duidelijk aanwezig. Informatie over het erfgoed krijgt daarmee een heel groot bereik, maar ook nieuwe vragen zijn aan de orde over de duurzame toegankelijkheid. Voor deze, en andere uitdagingen, zien wij ons gesteld voor de komende programmaperiode.

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Samen met het werkprogramma presenteren wij onze nieuwe naam. De Erfgoedinspectie gaat vanaf   1 maart a.s. verder als Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Op deze wijze wordt ook in onze naam in één oogopslag duidelijk voor welke publieke belangen wij staan.