Zes factsheets over de certificering binnen de archeologie

Bevindingen over vier jaar certificering

Sinds de invoering van de Erfgoedwet in 2016 houdt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed toezicht op de werking van het certificeringstelsel voor het doen van opgravingen. In een reeks van zes factsheets presenteert de Inspectie haar bevindingen over de eerste vier jaar van de certificering (2016-2020). In iedere factsheet komt een aspect van het stelsel aan de orde.

Factsheet 2 Certificering in de archeologie en de markt

De invoering van verplichte certificering voor het doen van opgravingen in 2016 betekende dat alle bestaande uitvoerders van opgravingen een certificaat moesten halen. Heeft dit gevolgen gehad voor de archeologische markt? En hoe heeft de certificeringsmarkt zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

Lees meer in deze tweede factsheet Certificering in de archeologie en de markt over:

 • de certificeringsmarkt;
 • het aantal uitvoerders;
 • de verplichte en vrijwillige certificaten.

Factsheet 2 Certificering in de archeologie en de markt

Factsheet 3 Certificering in de archeologie en de kosten

De verplichte certificering brengt kosten voor de uitvoerder met zich mee. De certificerende instelling moet betaald worden voor het uitvoeren van de toetsen. Maar ook de uren die medewerkers aan kwaliteitszorg besteden zijn een kostenpost. Wat valt er te zeggen over de omvang daarvan?

Lees meer in deze derde factsheet Certificering archeologie en de kosten over:

 • de kosten voor verkrijging en behoud van het certificaat;
 • de uren besteed aan onderhoud van het kwaliteitszorgsysteem.

Factsheet 3 Certificering in de archeologie en de kosten

Factsheet 4 Certificering in de archeologie en de certificeerders

Het directe toezicht op de uitvoering van opgravingen ligt sinds 2016 bij de certificerende instellingen. Deze bezoeken de uitvoerder jaarlijks en controleren of er volgens de richtlijnen voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek wordt gewerkt. Wat hebben de certificeerders de afgelopen vier jaar tijdens hun bezoeken geconstateerd?

Lees hier verder in deze vierde factsheet Certificering in de archeologie en de certificeerders over:

 • de audits;
 • de geconstateerde afwijkingen;
 • de harmonisatie van de beoordelingen.

Factsheet 4 Certificering in de archeologie en de certificeerders

Factsheet 5 Certificering in de archeologie en de Inspectie

Na de invoering van de verplichte certificering heeft de Inspectie twee jaar lang geen veldwerkprojecten bezocht: een zogenaamde ‘inspectiepauze’, om het certificeringsproces ongestoord te laten verlopen.

Maar sinds eind 2018 is de Inspectie weer in het veld om ‘reality checks’ te doen. Wat heeft zij daar gezien? En is dat vergelijkbaar met wat de certificerende instellingen in het veld constateren?

Lees meer in deze vijfde factsheet Certificering in de archeologie en de Inspectie over:

 • de reality checks;
 • de afwijkingen;
 • de vergelijking met audits.

Factsheet 5 Certificering in de archeologie en de Inspectie

Factsheet 6 Certificering in de archeologie en de uitvoerders

De verplichte certificering in het kader van de invoering van de Erfgoedwet heeft een grote inspanning gevraagd van het hele archeologische veld. Veel archeologen betwijfelden aanvankelijk het nut en de noodzaak van certificering. Hoe wordt daar nu, na 4 jaar verplichte certificering, tegenaan gekeken? Wat vinden de uitvoerders? En wat zeggen de mensen in het veld? Met andere woorden, is er draagvlak voor het stelsel?

Lees meer in deze zesde factsheet Certificering in de archeologie en de uitvoerders over:

 • de mening van de uitvoerders;
 • archeologen in het veld.

Factsheet 6 Certificering in de archeologie en de uitvoerders

Uitgave van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Postbus 16478 | 2500 BL Den Haag |  https://www.inspectie-oe.nl