Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015-2016

Het jaarverslag 2015-2016 van de Erfgoedinspectie is gepubliceerd.

In dit jaarverslag leest u onze inspanningen op het gebied van toezicht op de Archiefwet, de Erfgoedwet en internationale verdragen. Het accent in dit verslag ligt op de toegankelijkheid van de rijksoverheidsinformatie en het goed beheer en behoud van het erfgoed.

Het jaarverslag 2015-2016 verschijnt als online magazine en is door minister Bussemaker (OCW) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.