Bezoek Inspectie Erfgoed uit Kosovo

Van 12-14 december 2022 hebben drie collega’s van de Inspectorate for Cultural Heritage in Pristina, Kosovo, een bezoek gebracht aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.  De ambassade in Kosovo in Den Haag en de Nederlandse ambassade in Pristina hebben bijstand verleend en de ambassadeur uit Kosovo, de heer Dren Doli, was bij de afsluitende borrel aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Collega's van de Inspectie Erfgoed uit Kosovo en Nederland samen met de de ambassadeur van Kosovo HE Dren Doli bij de afscheidsreceptie.

Toezicht in Kosovo op erfgoed

De Inspectie in Kosovo is in 2018 opgericht en men zoekt naar inspiratie en ervaringen uit een aantal landen, waaronder Nederland, voor invulling van de nieuwe taak. De focus is nog op monumenten, gebouwd erfgoed, maar zal worden uitgebreid naar roerend erfgoed.

Kosovo is rijk aan cultureel erfgoed en verschillende organisaties houden zich na de oorlog bezig met de bescherming ervan. Afstemming tussen de organisaties en verbetering van het toezicht zijn belangrijke aandachtspunten voor de Kosovaarse collega’s.

Werkbezoek in Nederland

Collega’s van de Inspectie hebben verteld over de wijze waarop het toezicht op musea, monumenten en archeologie is ingericht, over de taken van de Inspectie, en over het toezicht op naleving van Europese en internationale regelgeving. Dankzij de medewerking van collega’s van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Bureau Inspectieraad en de beleidsdirectie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van OCW, kon op lokatie aanvullende informatie op gebied van gebouwd en archeologisch erfgoed en algemeen cultuurbeleid worden gedeeld. Conserveringsaspecten kwamen aan bod bij bezoeken aan het Collectiecentrum Nederland (CC-NL) en het Rijkserfgoedlaboratorium. In museum Mesdag werd aandacht besteed aan management van de collectie.

Het werkbezoek duurde drie dagen en bij de afsluiting is afgesproken om contact te blijven houden.