Toezichtkader Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders per toezichtveld. Dit maakt het toezicht van de Inspectie transparant. Dit toezichtkader beschrijft de missie en visie die de grondslag voor het toezichtkader vormen en licht de werkwijze toe die de Inspectie bij het toezicht toepast op de toezichtvelden.