Toetsingskader Rijkscollectie module planmatig beleid veiligheidszorg rijkscollectie

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik  van  het 'Toetsingskader Rijkscollectie'. Aanvullend is de module planmatig beleid veiligheidszorg rijkscollectie opgesteld. Dit is een uitwerking van het toetsingskader rijkscollectie, specifiek gericht op het planmatig beleid voor de veiligheidszorg voor de collectie. In deze module maakt de Inspectie kenbaar op basis van welke criteria en indicatoren zij toetst of museale instellingen voldoen aan de wettelijke norm.