Factsheet 2 Certificering archeologie en de markt

Dit is de tweede factsheet in een serie van zes die de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed uitbrengt over de certificering binnen de archeologie.

Certificering en de markt

De invoering van verplichte certificering voor het doen van opgravingen in 2016 betekende dat alle bestaande uitvoerders van opgravingen een certificaat moesten halen. Heeft dit gevolgen gehad voor de archeologische markt? En hoe heeft de certificeringsmarkt zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

Lees meer in deze tweede factsheet Certificering archeologie en de markt over:

  • Certificeringsmarkt
  • Aantal uitvoerders
  • Verplichte en vrijwillige certificaten
Certificering en de markt. Hoe heeft de markt zich ontwikkeld?

Bevindingen over vier jaar certificering

Sinds de invoering van de Erfgoedwet in 2016 houdt de Inspectie toezicht op de werking van het certificeringsstelsel voor het doen van opgravingen. Deze factsheet maakt deel uit van een reeks analyses waarin de Inspectie haar bevindingen presenteert over de eerste vier jaar van de certificering (2016-2020). In iedere factsheet komt een aspect van het stelsel aan de orde.