Jaarverslag 2017 van de Erfgoedinspectie is gepubliceerd

In dit jaarverslag ligt het accent op de toegankelijkheid van de rijksoverheidsinformatie en het goed beheer en behoud van het erfgoed. Met onder andere aandacht voor: 

  • Zorgvuldige omgang met erfgoed onder water;
  • Digitaal werken ingevoerd, maar veel digitale informatie nog niet in beheer;
  • Belang van herkomstonderzoek.
Decoratieve afbeelding

Het jaarverslag 2017 is door minister Engelshoven, mede namens minister Slob, aangeboden aan de Tweede Kamer.

Deze pagina is aangepast op 1 september 2021