Rapport "Aanhoudend droog, een inventariserend onderzoek naar de gevolgen van droogte op groene rijksmonumenten."

Een inventariserend onderzoek naar de gevolgen van de aanhoudende droogte  op groene monumenten. In "Aanhoudend droog" aandacht voor de Erfgoedwet (omschrijving groene rijksmonumenten, instandhoudingsplicht ) en de Waterwet (verdringingsreeks oppervlakte wateren). Daarnaast de bevindingen van de Inspectie op basis van interviews met groene monumenteneigenaren en beleidsmakers droogte van ministeries, provincies en waterschappen.

Meer aandacht geven aan bescherming groene rijksmonumenten

Het rapport bevat aanbevelingen aan de Minister van OCW om samen met andere overheden structureel meer aandacht te geven aan de bescherming van groene rijksmonumenten ten tijde van droogte. En aanbevelingen aan eigenaren van groene monumenten om in de (beheer)plannen de aanpak van de droogte op te nemen en maatregelen te nemen om water langer vast te houden.