Afhandeling melding vermist en of vernietigd archief ministerie van VWS brief Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Brief afdoening melding van vernietigd archief bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In 2023 ontvangt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed een melding van het ministerie van VWS over een vermist of mogelijk vernietigd archief. Op basis van de daarna vastgestelde feiten en omstandigheden gaat de Inspectie er vanuit dat de betreffende archiefbescheiden zijn vernietigd.

De brief bevat naar aanleiding van de melding ook aanbevelingen van de Inspectie aan de minister van VWS over het aanscherpen van de vernietigingsprocedure, het op orde brengen van een vervangingsbesluit voor het digitaliseren van archieven voor de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen en tenslotte over het maken van het bij de wet verplichte informatieoverzicht. In deze brief doet de Inspectie de melding af.

Deze pagina is aangepast op 24 januari 2024