Erfgoed in goede handen?

Rapport over de gemeentelijke zorg voor rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologie. In 2013 ging het toezicht hierop over van de Erfgoedinspectie naar de provincies. Rapport vat de bevindingen van de Erfgoedinspectie samen en geeft een analyse.