Aanbiedingsbrief rapport Erfgoed in goede handen

Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Erfgoed in goede handen' over gemeentelijke monumentenzorg. De Erfgoedinspectie publiceerde dit rapport in de periode dat het toezicht op gemeentelijke monumentenzorg werd overgenomen door de provincies.