Monitor monumenten en archeologie 2021 2022 benchmark gemeenten

Deze benchmark gemeenten 2021-2022 geeft een actueel overzicht hoe er op hoofdlijnen invulling wordt gegeven aan erfgoedtaken door de Nederlandse gemeenten. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed bevraagt tweejaarlijks alle gemeenten op het gebied van archeologie en monumenten. 

Respons

342 Nederlandse gemeenten hebben de vragenlijst 2021-2022 ingevuld, de respons is daarmee 99%. De vragen hebben betrekking op het gemeentelijk beleid, de uitvoering en toezicht en handhaving. De benchmark 2019-2020 is te vergelijken met de eerdere benchmarken 2015-20162017-2018 en 2019-2020.

Monitor gegevens openbaar

Alle antwoorden van de Nederlandse gemeenten op de monitor monumenten en archeologie 2021-2022 staan in de openbare databank van de Inspectie. Hier zijn ook de gegevens van de monitor 2019-2020 te vinden.  Specifiek zijn deze keer de vragen en antwoorden van de monitor gemeenten 2021-2022 van iedere gemeente afzonderlijk gepubliceerd.