Monitor monumenten en archeologie gemeenten openbaar

Voor het eerst  publiceert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed alle antwoorden van de Nederlandse gemeenten op de monitor monumenten en archeologie op haar website. Vanaf nu kan iedere geïnteresseerde de gegevens raadplegen via de databank.

Decoratieve afbeelding
Afbeelding met de tekst 'Raadpleeg de monitor monumenten en archeologie'

Kijk op invulling wettelijke taken door gemeenten

In 2020 hebben alle 355 gemeenten de monitor van de Inspectie ingevuld over de zorg voor monumenten en archeologie. De vragen gaan over  beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Allemaal gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Erfgoedwet en andere relevante wet- en regelgeving. Daarnaast worden er themavragen gesteld over klimaat, duurzaamheid, burgerparticipatie, interbestuurlijk toezicht en de voorbereiding op de Omgevingswet.

Actueel overzicht op gemeenteniveau, provincie of landelijk

Alle actuele gegevens staan in een databank die voor een ieder toegankelijk is. In die databank is het mogelijk om de weergaven aan te passen naar eigen wens. Zo kunt u voor elke vraag verschillende presentatievormen kiezen. Daarbij kunt u een eigen selectie maken van gemeenten en/of provincies. Hierdoor zijn alleen de antwoorden van die gemeenten zichtbaar. Ook kunt u presentaties printen, downloaden en delen. Via deze pagina kunt u de databank bereiken.