Jaarverslag 2017 van de Erfgoedinspectie is gepubliceerd

In dit jaarverslag ligt het accent op de toegankelijkheid van de rijksoverheidsinformatie en het goed beheer en behoud van het erfgoed. Met onder andere aandacht voor: 

Cover jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 verschijnt als online magazine en is door minister Engelshoven, mede namens minister Slob, aangeboden aan de Tweede Kamer.