Bezoek geactualiseerde website en register nationaal beschermde cultuurgoederen

De website over de in Nederland beschermde cultuurgoederen is vernieuwd. Ook het register beschermde cultuurgoederen en verzamelingen is vanaf nu helemaal actueel en de moeite waard om te bekijken.

Verbeterde informatie register

Op de website van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is vernieuwde informatie over het register beschermde voorwerpen en verzamelingen en een aantal regels en tips voor huidige eigenaren te vinden. Hiermee is de informatievoorziening over de nationaal beschermde cultuurgoederen zichtbaar verbeterd.

Afbeelding van het Kunkelsorgel uit Haarlem
Beeld: Draaiorgelmuseum Haarlem
Het Kunkels orgel

Het Kunkels orgel, Draaiorgelmuseum Haarlem

Geluidsfragment afkomstig van het Kunkels orgel van het Draaiorgelmuseum in Haarlem. Dit orgel staat sinds 2007 op de lijst van wettelijke beschermde cultuurgoederen in Nederland.

Compleet overzicht beschermde voorwerpen

Het register beschermde cultuurgoederen en verzamelingen (Wbc-register) bevat een overzicht van de in Nederland wettelijk beschermde cultuurgoederen die onder de Erfgoedwet (voorheen Wet tot behoud van Cultuurbezit) vallen. Deze zijn eigendom van particulieren, verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen en zijn vaak niet toegankelijk voor publiek. Het Kunkels orgel staat bijvoorbeeld op deze lijst en is daarentegen wel te bewonderen in het Draaiorgelmuseum in Haarlem.

De afgelopen maanden zijn in het register van ieder beschermd voorwerp de gegevens gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Ook is het register verrijkt met afbeeldingen. Het resultaat is een compleet overzicht dat via de website voor iedereen toegankelijk is.