Toetsingskader Opgravingen door buitenlandse organisaties

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik  van  dit 'Toetsingskader Opgravingen door buitenlandse organisaties'. In dit toetsingskader is uitgewerkt hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op incidentele opgravingen door buitenlandse (archeologische) organisaties (met toepassing van de Dienstenrichtlijn), die vrijgesteld zijn van de certificatieplicht. Het toetsingskader hangt nauw samen met het algemene toezichtkader van de Inspectie.