Inspectierapport Erfgoedpark Batavialand

Dit is het inspectierapport over Erfgoedpark Batavialand dat de maritieme archeologische rijkscollectie beheert. Deze collectie is in 2016 in beheer overgedragen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Per 1 januari 2022 is Erfgoedpark Batavialand belast met een beheertaak op grond van de Erfgoedwet. De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft in november 2021 een inspectie uitgevoerd of het beheer voldoet aan de hieraan gestelde normen in de Erfgoedwet. Het rapport is aangeboden aan de directeur bestuurder van Erfgoedpark Batavialand. Die heeft gereageerd met een brief op het rapport met de aanbevelingen.

Het scheepswrak De Zeehond in een open behuizing op het voormalig terrein van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.