Zicht op de rijkscollectie

Het rapport "Zicht op de rijkscollectie" biedt inzicht in de kwaliteit van het beheer van de rijkscollectie. Het gaat onder andere in op de onderwerpen registratie, behoud, veiligheidszorg en toegankelijkheid. De focus ligt  op het beheer door de museale beheerders.
Eerder heeft de Erfgoedinspectie twee rapporten gepubliceerd naar aanleiding van deelonderzoeken naar het beheer door niet-museale beheerders.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft  “Zicht op de rijkscollectie” aan de Tweede Kamer aangeboden.