De staat van de rijkscollectie: departementen en colleges

Colleges en departementen krijgen soms schilderijen, tapijten en beelden uit de rijkscollectie in tijdelijk beheer. Hoe goed goed beheren ze die?