De staat van de rijkscollectie: buitenlandse posten en buitendiensten

Buitenlandse posten en buitendiensten krijgen soms schilderijen, tapijten en beelden uit de rijkscollectie in tijdelijk beheer. Hoe goed beheren ze die?