Grenzen overschreden? Onrechtmatig handelen op gebied van archeologie en archieven

Onderzoek naar illegale handelingen op het gebied van archeologie en archieven. Van opgraven zonder vergunning tot verduisteren van archieven. Met conclusies en aanbevelingen.