Reactie Rijksvastgoedbedrijf rapport beheer paleisgebonden collectie van de Staat

Met deze brief reageert het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlands Zaken op het inspectierapport Beheer paleisgebonden collectie van de Staat. In de brief geeft het Rijksvastgoedbedrijf aan hoe ze met de aanbevelingen uit het rapport om gaat. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is op verzoek van de Inspectie ook geïnformeerd over het rapport en de reactie van het Rijksvastgoedbedrijf hierop.

Deze pagina is bijgewerkt op 8 juni 2022.