Rapport beheer paleisgebonden collectie van de Staat

De Dienst Koninklijk Huis voert het dagelijks beheer uit van de paleisgebonden collectie van de Staat. Hiervoor is in 2021 een beheerovereenkomst ondertekend met het Rijksvastgoedbedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer. De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is de verantwoordelijk beheerder op grond van de Erfgoedwet.

De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed heeft eind 2021 een inspectie uitgevoerd of het beheer voldoet aan de hieraan gestelde normen in de Erfgoedwet. De conclusie is dat het beheer op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Wel zijn nog verbeteringen in het beheer mogelijk, onder andere door het beheer meer af te stemmen op de risico’s voor de collectie.

Het rapport is aangeboden aan de Directeur-Generaal van het Rijksvastgoedbedrijf met het verzoek een reactie te geven op de aanbevelingen in het rapport.  Op 31 maart  2022 heeft de Inspectie de reactie van het Rijksvastgoedbedrijf ontvangen en gepubliceerd. 

Deze pagina is bijgewerkt op 8 juni 2022.