Publicatie Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving.

Steeds meer gemeenten treden actief op bij overtredingen bij rijksmonumenten. Gelijktijdig is er bij gemeenten behoefte aan kennis hoe te handelen bij overtredingen. Reden voor de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed om de handreiking Monument en overtreding te publiceren.

Afbeelding voorkant Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving.

Monument en overtreding

Met deze handreiking wil de Inspectie gemeenten op weg helpen als zij overwegen om aangifte te doen van een overtreding van regels voor de bescherming van monumenten. In Monument en overtreding komt de strafrechtelijke handhaving aan bod. In de handreiking is veel informatie te vinden waar rekening mee gehouden kan worden bij het doen van aangifte. De publicatie verwijst naar relevante wetsartikelen, geeft aan hoe een gemeente te werk kan gaan en laat zien hoe een aangifte opgebouwd kan worden. Monument en overtreding betreft een aanvulling op de handreiking Instandhoudingsplicht Rijksmonumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die de bestuursrechtelijke handhaving belicht.

Over de handreiking

De Inspectie heeft bij het schrijven van de handreiking gebruik gemaakt van recente jurisprudentie en ervaringen van gemeenten en erfgoedorganisaties op het gebied van strafrechtelijke handhaving. De contacten die de Inspectie heeft met het Openbaar Ministerie en de politie vormden ook een belangrijke basis voor deze handreiking. De focus ligt op gebouwde rijksmonumenten, maar de handreiking is ook van toepassing op groene en archeologische rijksmonumenten.

Afbeelding van een gebouw waarvan het interieur gesloopt is
Beeld: Gemeente Zutphen
Foto van illegale sloop van een balkenlaag en trap van het rijksmonument Beukerstraat 30 in Zutphen waar de gemeente aangifte van heeft gedaan. Zowel de eigenaar als de aannemer zijn strafrechtelijk veroordeeld.

Eerste exemplaar voor gemeenten

De gemeente Wassenaar en de Federatie Grote Monumentengemeenten ontvingen het eerste exemplaar van de handreiking Monument en overtreding die als PDF is te downloaden. Verder heeft iedere gemeente deze week twee gedrukte exemplaren ontvangen voor hun eigen juristen en erfgoeddeskundigen.