Wat kan ik doen om te controleren of een werk onvrijwillig tijdens de Tweede Wereldoorlog is afgestaan?

Met ingang van 2022 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het eerste aanspreekpunt voor mogelijke rechthebbenden en collectiebeheerders over restitutiebeleid, procedure en herkomstonderzoek om het indienen van een restitutieverzoek te vergemakkelijken. Iedereen die op zoek is naar informatie over de NK-collectie en restitutie kan hier terecht. Onderzoekers kunnen er advies vragen over het doen van herkomstonderzoek en doorverwezen worden naar beschikbare archieven en organisaties die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Structureel onderzoek naar NK-collectie

De RCE voert ook structureel onderzoek naar de herkomst van objecten in de NK-collectie uit. Hiermee bouwt de Rijksdienst voort op het werk dat Bureau Herkomst Gezocht verrichtte tussen 1998 en 2007. Het onderzoek wordt uitgebreid met een nieuwe onderzoeksperiode (1933-1940) .

Recente studies, de toenemende digitalisering van archieven in binnen- en buitenland en tot nu toe onbekende of ontoegankelijke informatie brengen waarschijnlijk nieuwe aanknopingspunten aan het licht. Onderdeel van dit onderzoek is ook het opnieuw fotograferen van alle objecten, inclusief alle aanwijzingen die erop te vinden zijn. Deze bevatten mogelijk aanwijzingen die kunnen leiden naar oorspronkelijke eigenaren of de verblijfplaats van het object. Zie voor meer informatie de RCE-website onderwerpenpagina restitutiebeleid: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/restitutiebeleid

Meer informatie over de NK-collectie

Informatie over de NK-collectie is bij elkaar gebracht en vanaf juni 2021 ontsloten via https://wo2.collectienederland.nl. Hierin vindt u gegevens over de NK-objecten, de herkomstgeschiedenis ervan en de restitutiestatus. Komende jaren worden de gegevens verder geactualiseerd en uitgebreid.

Vragen, informatie of advies

Naast beantwoording van vragen en advisering gaat de RCE starten met voorlichting en kennisdeling. Door zo veel mogelijk informatie te verzamelen en te verspreiden wil de RCE herkomstonderzoek en het opsporen van mogelijke rechthebbenden zo goed mogelijk ondersteunen.

Voor vragen, informatie of advies kunt u contact opnemen via restitutie@cultureelerfgoed.nl

Deze pagina is geactualiseerd op 19 december 2022.