Wat kan ik doen om te controleren of een werk onvrijwillig tijdens de Tweede Wereldoorlog is afgestaan?

In Nederland kunt u zich wenden tot Bureau Herkomst Gezocht, sinds september 2018 ondergebracht bij het Expertisecentrum Restitutie van het NIOD. U kunt hier informatie vinden over individuele kunstwerken uit de NK-collectie, de verzameling gerecupereerde kunstwerken die wordt beheerd door de Nederlandse Staat. Daarnaast kunt u op de site informatie vinden over een deel van de objecten die nooit door de Stichting Nederlands Kunstbezit (SNK) werd gerecupereerd.

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op nazi-roofkunst. Een claim kan sinds begin 2002 aan de Restitutiecommissie worden voorgelegd voor onderzoek en advies, als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Zie voor nadere informatie: https://www.restitutiecommissie.nl/.