Handelingskader bij het inschakelen van deskundigen door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

De Inspectie schakelt regelmatig externe deskundigen in.  Bijvoorbeeld om voorwerpen te beoordelen op herkomst of ouderdom. In deze brochure staat een aantal regels waaraan deze samenwerking moet voldoen.