Monitor overheidsinformatie 2021-2022 benchmark privaatrechtelijke ZBO's

Deze rapportage toont aan de hand van een kleurenoverzicht hoe de privaatrechtelijke ZBO’s ervoor staan op 6 onderdelen van het beheer van overheidsinformatie. De kleurscoreszijn berekend op basis van de ingevulde vragenlijst uit de monitor Overheidsinformatie 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

Met de monitor bevraagt de Inspectie tweejaarlijks alle zorgdragers van de centrale overheid over de invulling van archiefwettelijke bepalingen. De vragen hebben onder andere betrekking op beleid, overzicht, bewaren en vernietigen, veiligheid en duurzaamheid. De kleurscores zijn gebaseerd op het toetsingskader 'Informatie van de centrale overheid'.